(POP) MUZIEK

 

Bij de ontwikkeling van nieuwe muziek- en popzalen is de kwaliteit van het ontwikkelproces een van de belangrijkste succesfactoren.

Hieronder vallen o.a. ook het ontwikkelen van nieuw (gemeentelijk) cultuurbeleid, programmatische samenwerking tussen cultuurinstellingen (programmamanagement), haalbaarheids- of locatiestudies, het opstellen van Programma’s van Eisen, het schrijven van exploitatieopzetten en businessplannen, organisatieontwikkeling van de betrokken instellingen, planning, etc. 

Culturele Zaken heeft op dit terrein de volgende projecten gerealiseerd:

 

2020

Stichting Kubus Lelystad, quick scan popzaal Corneel

Senior adviseur

 

2019

Gemeente Den Haag, poppodium PAARD

Senior adviseur, second opinion op verbouwplan PAARD

 

2017

Sittard, integratieplan Poppodium Volt

Projectleider

 

2014 - 2015

Helmond, Cacaofabriek, popzaal, beeldende kunst en filmhuis, nieuwe exploitatie-opzet en directievoering 

Interim-directeur  

 

2014

Concertgebouw De Doelen Rotterdam, ontwikkeling nieuwe popzaal, exploitatie-opzet nieuwe popzaal

Adviseur

 

2013

Gemeente Zaanstad, onderzoek naar integratie popzaal De Fluxus in nieuw cultuurcluster

Adviseur

 

2010 - heden

Rotterdam, Stichting Kunst Accommodaties Rotterdam,o.a. muziekoefenruimtes

Bestuurslid

 

2010 - 2015

Hilversum, stichting podium De Vorstin, opstart nieuw poppodium

Voorzitter bestuur

 

2011

Werkendam, popzaal Xinix Nieuwendijk, exploitatie-adviezen

Adviseur

 

2011 - 2012

Enschede, stadsbrede studie naar de programmering, profielen en exploitatie van theaters, concertzalen en popzalen in Enschede en omgeving

Adviseur

 

2011

Vlissingen, stichting Cultuurwerf, adviseur ontwikkeling multifunctionele accommodatie: theater, popmuziek, beeldende kunst, festivals

Adviseur

 

2011

Den Haag, Haags Pop Centrum en stichting Musicon, exploitatieopzet Popcity Den Haag

Adviseur

 

2005 - 2011

Rotterdam, stichting Rotterdam International Fringe Festival, opstart en bestuurslid North Sea Round Town in samenwerking met het North Sea Jazz Festival Rotterdam

Initiatiefnemer, projectleider en vervolgens bestuurslid

 

2011

Leiden, gemeente Muziekcentrum De Nobel, exploitatie-opzet

Adviseur

 

2010

Winterswijk, stichting Welzijn Winterswijk, popzaal/jongerencentrum Eucalypta, quick scan en exploitatieopzet

Adviseur

 

2010

Amsterdam, stichting Cultuur aan het IJ, cultureel complex Tolhuistuin, organisatieadviezen

Adviseur

 

2009

Leiden, gemeente, muziekcentrum De Nobel, Procesmanagement bouwproces, exploitatie- en organisatieopzet

  

2009

Utrecht, Muziekhuis, plan van aanpak opstart en exploitatie 

Adviseur

 

2004 - 2009 

Nieuwegein, doorlopend onderzoek naar mogelijkheden popzaal/oefenruimtecentrum

Programmamanager en gedelegeerd opdrachtgever

 

2008 

Amsterdam, stadsdeel Oud West, pop-oefenruimtecentrum Muzieklab, haalbaarheidsstudie

Adviseur

 

2007 - 2008

Rotterdam, Lanteren/Venster, marketingplan

Adviseur

 

2006 - 2007

Rotterdam, popverzamelgebouw WaterFront, organisatie-adviezen

Adviseur

 

2006 - 2007

Popzaal Hedon Zwolle, directievoering en nieuwbouw ontwikkeling

interim-directeur

 

2004 - 2007 

Rotterdam, Ondernemersfederatie Rotterdam City, cluster poppodia, film en theaters

Voorzitter 

  

2003 - 2006 

Rotterdam, popverzamelgebouw Waterfront, doorstart en herstructurering van organisatie en activiteiten

Interim-directeur

 

2003

Tilburg, stichting Brabant Pop, ontwikkeling strategische visie

Adviseur